Invoice One
מערכת שליחת מסמכים אלקטרוניים
רוצה לשלוח גם?
Skip Navigation Links
מידע משפטי

קיבלתי מסמך במייל, מה זה?

ברכותינו!
הספק שלך החליט להתקדם למערכת שליחת חשבוניות ומסמכים נוספים של Invoice One.
המסמך הממוחשב בא להחליף את חשבוניות הנייר אותם היית רגיל/ה לקבל.

Invoice One הינה מערכת המאפשרת משלוח חשבוניות מקור ומסמכים אחרים באמצעות הדואר האלקטרוני תוך שימוש בחתימה אלקטרונית.
מסמך המקור נשמר בשרת מאובטח, והנמען מקבל מייל עם קישור להורדת המסמך
השימוש במערכת חוסך זמן יקר ומשאבים לשני הצדדים ומאפשר משלוח מסמכים מיידי.

האם זה חוקי?

משלוח חשבוניות מס בצורה ממוחשבת עומד בדרישות החוק בישראל החל משנת 2004, עם חקיקתו של חוק חתימה אלקטרונית ותיקונים בהוראות ניהול פנקסים בסעיף 18ב.
החוק והתקנות מגדירות מספר תנאים המצטברים להכרה של הרשויות בחוקיות השליחה של חשבוניות מס באמצעים אלקטרוניים ובכלל זה באמצעות האינטרנט.
מערכת ה Invoice One עומדת בדרישות אלה ומסמכים המופקים על ידה קבילים על ידי רשויות המס.מהי חתימה אלקטרונית?

החתימה האלקטרונית הינה אמצעי טכנולוגי חדשני המאפשר החתמה של קבצים במעיין "טביעת אצבע" ייחודית.
החתימה האלקטרונית נועדה להבטיח שתי דברים:
1. מקוריות המסמך - משמע, המסמך לא עבר שום שינוי מאז שנוצר והוחתם
2. אימות זהות השולח - אמצעי החתימה מונפק באופן בלעדי לשולח. על פי החתימה ניתן לזהות את השולח באופן חד-ערכי

למידע נוסף בנושאים המשפטיים ולהסבר מקיף יותר:

חוק חתימה דיגיטלית התשס"א-2001
חוזר מס הכנסה 2004/24 בדבר שינוים בהוראות ניהול ספרים - מסמכים ממוחשבים
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-2003 
© כל הזכויות שמורות ל Menahel4U LTD שכנענו אותך שזה כדאי? רוצה להתחיל לשלוח גם? לחץ כאן על מנת ליצור איתנו קשר